HeBeiRa Oy on erikoistunut

organisaatioiden, ryhmien ja yksilöiden toimintakyvyn parantamiseen.

Vuorovaikutuksen, yhteistyön ja hyvinvoinnin asiantuntijana autan

  • luomaan tehokkaampia keskustelu- ja yhteistyökäytäntöjä
  • rakentamaan innostavan ja menestyvän työpaikan
  • tehostamaan ryhmien yhteistyötä
  • tutustumaan itseen ja parantamaan omaa hyvinvointia
  • Yhteistyöorganisaatio
  • Keskusteleva johtaminen
  • Yhdessä toimiva ryhmä
  • Hyvinvoiva ihminen