Työelämän parantamisen kohteita ovat
johtaminen, organisaation ja ryhmien toiminta sekä ihmisten hyvinvointi.

Aloittaa voi mistä tahansa – tärkeät asiat nousevat kyllä esiin.
Räätälöidään palvelu yhdessä vastaamaan tarpeitanne.

Yhteistyöorganisaatiossa

 • uudistutaan ja ratkotaan asioita yhteisvoimin
 • ollaan avoimia ja jaetaan tietoa runsaasti
 • luodaan yhdessä toimivat puitteet työlle
 • kuunnellaan ja keskustellaan vaikeistakin asioista
 • innostutaan, voidaan hyvin ja tehdään tulosta
Otetaan kaikki mukaan luomaan hyvinvoivaa yhteisöä.

Keskustelevalla johtamisella

 • luodaan ja ylläpidetään suhteita, luottamusta ja yhteistyötä
 • rakennetaan yhteistyön mallina toimiva johtoryhmä
 • saadaan kaikkien kyvyt käyttöön ja toimimaan samaan suuntaan
 • arvostetaan, luodaan hyvää mieltä ja autetaan jokaista onnistumaan
 • innostetaan kehittymään ja kehittämään
Opitaan kohtaamaan ihminen, luomaan yhteistyösuhteita ja puhumaan asioista.

Yhdessä toimiva ryhmä

Tehokkuus ja tulos eivät synny keskittymällä pelkästään tehtävään.
Ryhmän toimintakykyä on rakennettava tietoisesti.

 • opitaan kuuntelemaan, ajattelemaan, keskustelemaan ja ratkomaan asioita yhdessä
 • rohkaistaan jokaista osallistumaan ja jakamaan näkemyksiään
 • otetaan ihmisten erilaisuus ja monipuolinen osaaminen käyttöön
Viritetään ryhmä toimimaan yhdessä ja hyödynnetään ryhmän energia.

Taitava ryhmän johtaja ja ohjaaja

 • rakentaa suhteita, ohjaa keskusteluja ja yhteistyötä
 • varmistaa työskentelylle yhteisen suunnan, tehokkaat puitteet ja työtavat
 • auttaa käyttämään ryhmän viisautta ja ryhmää yhteiseksi hyväksi
 • on läsnä, havainnoi ja tarttuu ryhmän työtä häiritseviin tekijöihin
Kehitetään ryhmien ohjausosaamista ja kehitytään ohjaajina.

Hyvinvoiva ihminen

Hyvinvoiva iloitsee elämästään ja työstään ja levittää elämäniloa ympärilleen. Hyvinvointi on ihmisen sisäinen kokemus, aikaisempien kokemusten ja elämäntilanteen summa. Organisaatio luo olosuhteita hyvinvoinnille työssä, mutta ei pysty sitä yksin takaamaan. Vastuu omasta henkisestä hyvinvoinnista on ihmisellä itsellään. Itsensä syvällinen ymmärtäminen, kokemusten, tunteiden ja ajatusten työstäminen antavat voimaa tekemisiin. Hyvinvointi parantaa vuorovaikutussuhteita ja keventää elämää.

Henkilökohtainen, luottamuksellinen ja ohjattu asioiden käsittely auttaa, kun
 • kaipaat selkeyttä elämän, ihmissuhteiden ja työn kysymyksiin
 • on epämääräinen kehno olo, uuvuttaa, oirehdit tai olet jo sairastunut
 • etsit suuntaa tai ratkaisuja eri tilanteissa
 • olet kohdannut vaikeita asioita, menetyksiä tai olet kriisissä
 • elämäntarkoitus on kadoksissa
 • haluat tutkia elämääsi ja ymmärtää itseäsi syvemmin

Rohkaistu ja tule ohjauskeskusteluun, työnohjaukseen tai psykoterapiaan.
Asiat alkavat selkiytyä jo muutamassa tapaamisessa.
 • ohjausta
 • sparrausta
 • konsultaatiota
 • valmennusta
 • työnohjausta
 • kriisitukea
 • psykoterapiaa