Kehityskumppaneina

Yhdistämällä osaamisemme säästämme sinulta aikaa ja rahaa. Pitkäjänteisyys tuottaa tulosta ja jatkuvuus synnyttää luottamusta organisaatioon ja johtoon. Parhaat ratkaisut syntyvät yhdessä etsien, kehittäen ja käytännössä kokeillen. Kehityskumppani jäsentää kokonaisuutta, näkee vaihtoehtoja, löytää keinoja, etsii apua ja ohjaa eteenpäin. Hän innostaa, tukee, muistuttaa ja kannustaa.

Esimerkiksi:
Muutostilanteet, fuusiot ja uudelleen organisoinnit sujuvat kitkattomammin suunnitellusti tehden.
Kriiseissä ja konflikteissa neutraali tarkastelu liennyttää kitkaa nopeimmin.
Rutiinit ja turhauttavat käytännöt uudistuvat virkistävin askelin.
Ryhmätoiminta ja johtaminen tehostuvat yhteisissä työpajoissa.
Hyvinvointia rakennetaan kokonaisvaltaisen hyvinvointiohjelman avulla.

Syvällisesti

Uusin tavoin katsominen antaa etäisyyttä ja tilaa jäsentää asioita uudelleen. Toiminnalliset menetelmät ja kuvalliset keinot nopeuttavat ja syventävät asioiden käsittelyä. Mielessä olevaa voidaan ulkoistaa näkyvään muotoon ja helpommin käsiteltäväksi ihmisten, esineiden, piirrosten tai toiminnan avulla. Hyödynnetään kaikkea mielen, tunteiden, kehon ja intuition viisautta.
Kun oivaltaa ja ymmärtää, pystyy tietoisiin valintoihin ja rakentavaan yhteistyöhön.
  • yksilöllisesti räätälöiden
  • aiemmin tehtyä hyödyntäen
  • kokonaisuuteen yhdistäen
  • konkreettisin askelin
  • kaikkia osallistaen
  • luovin menetelmin
  • työarkeen sovittaen
  • innostavasti ja joustavasti